Dům & okolí

Úvod » Dům & okolí

Venkovský dům U Leknínu

Datum vzniku domu dnes není známé. Dům zřejmě nechal postavit Vincenc z Valdštejna, majitel zdejšího panství v letech 1747 - 1797, nebo již jeho otec František Arnošt z Valdštejna, který panství vlastnil v letech 1722 - 1748. Dům i s hospodářskými budovami je již zakreslen na mapách I. vojenského mapování (Josefské), které proběhlo v letech 1764 - 1768.

Doložená historie hostinských služeb U Leknínu (Zum Teichrose) je z přelomu 18. a 19 století, kdy hostinec provozoval pan Leopold Trauselt.

Pohlednice z roku 1899 vydaná L. Trauseltem

1899Heidemhl čistá (jpg)

Hostinec vlastnil v té době majitel zdejšího panství Arnošt Karel z Valdštejna (svědčí o tom například dochovaná dokumentace a korespondence k rekonstrukci domu provedená v roce 1912 na stavebním úřadě v Doksech).

Pohlednice domu po provedené rekonstrukci v roce 1912

1912 Zum Teichrose (jpg)

Heidemühl_08a

Do konce 2. sv. války zde hostinec provozovala německá rodina Schreier.

Hostinec kolem roku 1940

zum teichrose asi1940 (jpg)

V předválečném i poválečném období byl hostinec díky své unikátní poloze oblíbeným výletním místem nejen obyvatelů Doks.  Krásu Břehyně (Heidemühl) opěvovali básníci.

Pohlednice z roku 1910 s básní Antona Mattausche   

1910 Heideteich m dem Gedicht (jpg)

Po  odsunu Němců v roce 1945 v hostinci U Leknínu na Břehyni ještě krátce působili manželé Jizbovi a to asi do roku 1952, kdy objekt přechází do vlastnictví vojenských lesů.

Fotografie domu z konce padesátých let

NPU výřez (jpg)

V šedesátých letech se z hostince stává zařízení Vojenských lesů s. p..

V roce 1961 je osada Břehyně přidružena k Doksům a adresa hostince se z Břehyně č. p. 7 mění na Doksy, Břehyně 280. Na této adrese pak byla například ubytovna pro lesní dělníky nebo sídlo vojenské lesní správy. V roce 2012 prodal státní podnik nemovitost prostřednictvím veřejné soutěže soukromému zájemci.

brehyne10zoom (jpg)brehyne11zoom (jpg)

 

Současní majitelé si dali za cíl vrátit tomuto místu dřívější účel. Jejich prvním krokem bylo už od 6. června 2013 zahájení provozu sezónního občerstvení U Leknínu v adaptovaných prostorách vedlejší budovy, kde se dnes nabízí vyhlášená točená zmrzlina viz. www.ulekninu.cz nebo Facebook U Leknínu. Po rekonstrukci domu U Leknínu je zde od léta 2017 nabízeno ubytování v nově zařízených pokojích.

Venkovský dům č. p. 280 i s pozemky byl zapsán podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, do státního seznamu nemovitých kulturních památek Severočeského kraje pod pořadovým číslem rejstříku 2885 dne 20. 1. 1965. Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 42, odst. 1, je proto kulturní památkou.

Umístění

K domu se dostanete po silnici z Doks do Mimoně, asi 2 km za Doksy ve směru na Mimoň. Dům je postavený u hráze Břehyňského rybníka asi 50 metrů vzdálené. V těsném sousedství domu je vyhlášená točená zmrzlina, která je od března do září častým cílem návštěvníků Máchova kraje. Prakticky za plotem zahrady domu začíná rezervace Břehyně - Pecopala. Celé okolí je pak součástí CHKO Kokořínsko.

Dům v roce 2019

dům IMAG0132 (jpg)

Celý dům je nekuřácký. Kouřit je možné na zahradě.

Ubytování pouze bez domácích mazlíčků.